Kiswahili Syllabus Form 1

KIDATO CHA KWANZA KIDATO CHA PILI KIDATO CHA TATU KIDATO CHA NNE KUSIKILIZA NA KUZUNGUMZA Matamshi bora 1. Kiimbo 2. Shadda 3. Irabu/vokali-/a/,/e/,/i/,/o/,/u/ 4. Konsonanti-/b/,/ch/,/d/,/dh/,/f/,/g/,/gh/,/h/,/j/,/k/ ,/l/,/m/,/n/,/ng/,/ny/,/p/,/r/,/s/,/sh/,/t/,/th/,/v/,/w/,/y/,/z/ 5. Ala za sauti/kutamkia 6. Namna ya kutamka na aina za sauti k.m ghuna,sighuna/hafifu,vipasuo,vikwamizo n.k 7. Silabi 8. Maneno 9. Vitate k.m baba,papa 10. Vitanza ndimi Maamkizi na mazungumuzo … Read more Kiswahili Syllabus Form 1

Share this post