KCSE Insha 2008

KISWAHILI Karatasi ya 1 INSHA Okt/Nov, 2008 Karatasi ya 1 INSHA Maagizo Andika Insha mbili insha ya kwanza ni ya lazima. Kisha chagua insha moja nyingine kutoka hizo tatu zilizobakia. Kila insha isipungue maneno 400. Kila insha ina alama 20. Insha ya lazima. Andika tahariri kwa gazeti la Raia ukieleza hatua zinazochukuliwa nchini ilikumwendeleza kielimu … Read more KCSE Insha 2008

Share this post