Uchanganuzi wa Sentensi Changamano : Kielelezo cha Jedwali

changamano

Utangulizi Sentensi changamano huwa na kishazi huru na kishazi tegemezi. Rejelea makala kuhusu aina za sentensi kimuundo pamoja na aina za uchanganuzi wa sentensi. Makala ya leo yatashughulikia kielezo cha jedwali. Hatua za uchanganuzi Tambua kundi nomino na kundi tenzi Tambua kishazi tegemezi.Je,kishazi tegemezi kinajitokeza upande wa kundi nomino au kundi tenzi ? Tambua aina mbalimbali … Read more Uchanganuzi wa Sentensi Changamano : Kielelezo cha Jedwali

Share this post

Sentensi Ambatano Changamano

changamano

Kumekuwa na mjadala mkubwa kuhusu sentensi ambayo ni ambatano lakini ina kishazi tegemezi! Ikumbukwe kuwa sentensi huainishwa kimuundo kwa kuzingatia vishazi. Kimuundo kuna aina tatu za sentensi katika lugha ya Kiswahili Ambatano Changamano Sentensi ambatano changamano  ina vishazi huru viwili au zaidi pamoja na kishazi tegemezi Tazama sentensi ifuatayo Rais aliyechaguliwa anawahutubia wananchi  lakini wote … Read more Sentensi Ambatano Changamano

Share this post

Uchanganuzi wa Sentensi Changamano

picha ya kishazi tegemezi

Kielelezo cha Kistari Hii ni mbinu ya kimsingi ya kuchanganua sentensi. Mwanafunzi akielewa mbinu hii vizuri atakuwa na msingi mzuri wa kuchanganua sentensi yoyote kwa kutumia mishale,matawi na jedwali. Sentensi changamano ni sentensi ambayo ina kishazi huru na kishazi tegemezi. Mtahiniwa lazima aweze kutambua mambo haya ili aweze  kutenganisha kundi tenzi na kundi nomino. Leo … Read more Uchanganuzi wa Sentensi Changamano

Share this post