changamano

Uchanganuzi wa Sentensi Changamano : Kielelezo cha Jedwali

Utangulizi

Sentensi changamano huwa na kishazi huru na kishazi tegemezi. Rejelea makala kuhusu aina za sentensi kimuundo pamoja na aina za uchanganuzi wa sentensi. Makala ya leo yatashughulikia kielezo cha jedwali.

Hatua za uchanganuzi

  1. Tambua kundi nomino na kundi tenzi
  2. Tambua kishazi tegemezi.Je,kishazi tegemezi kinajitokeza upande wa kundi nomino au kundi tenzi ?
  • Tambua aina mbalimbali za maneno

Mfano 1

Runinga iliyonunuliwa ni ya jirani.

Kishazi tegemezi : iliyonunuliwa

                                                  S
                 KN   KT
          N Ŝ t V N
Runinga iliyonunuliwa ni ya jirani

Mfano 2

Kijana huyo anayekupigia simu alifika jana.

Kishazi tegemezi: anayekupigia simu

                                                  S
                 KN   KT
         N V Ŝ T E
Kijana huyo anayekupigia simu alifika jana

Mfano 3

Dola alilicheka alipoanguka sakafuni

Kishazi tegemezi: alipoanguka sakafuni

 

KN KT
N T Ŝ
Dola alicheka alipoanguka sakafuni

 

Mfano 4

Askari ambaye alimkamata ni mwadilifu

Kishazi tegemezi: ambaye alimkamata

                                                         S
               KN                          KT
N Ŝ t V
Askari ambaye alimkamata ni mwadilifu

Maswali

Changanua sentensi zifuatazo kwa kielelezo cha jedwali

  1. Hiyo siku aliyokutembelea alikaribishwa vizuri.
  2. Mfanyikazi alifurahi aliponunuliwa zawadi.
  3. Pili ambaye alipita mtihani ni mwanafunzi mwenye bidii.
Share this post

Leave a Comment