18 Funniest Swahili Phrases used in Kenya

laughing emoticon

Beware of the following Kiswahili phrases 1.Nitakupigia You will wait forever. 2.Nakuja Kenyans say this while they’re leaving. 3.Si mbaya saana Somebody is not satisfied but they will not admit it. 4.Vile nimeona/nimesikia hata siongei Unfortunately, if somebody tells you this, expect more stories 5. Sitachelewa saana You should be ready to wait and wait. … Read more 18 Funniest Swahili Phrases used in Kenya

Share this post

Dhana ya Sentensi Ambatano

MAANA : Sentensi ambatano ni sentensi ambayo ina vishazi huru viwili au zaidi. Kishazi huru huwa na maana kamili. Kikiondolewa katika sentensi kuu huwa kina maana iliyokamilika. Mara nyingi sentensi ambatano  huwa na kiunganishi. Kiunganishi hiki hutumiwa kuziunganisha vishazi hivi. Hivyo basi, sentensi ambatano huwa na sentensi mbili au zaidi ambazo zimekamilika kimaana na kuunganishwa pamoja. … Read more Dhana ya Sentensi Ambatano

Share this post