KCSE Insha 2008

KISWAHILI Karatasi ya 1 INSHA Okt/Nov, 2008 Karatasi ya 1 INSHA Maagizo Andika Insha mbili insha ya kwanza ni ya lazima. Kisha chagua insha moja nyingine kutoka hizo tatu zilizobakia. Kila insha isipungue maneno 400. Kila insha ina alama 20. Insha ya lazima. Andika tahariri kwa gazeti la Raia ukieleza hatua zinazochukuliwa nchini ilikumwendeleza kielimu … Read more KCSE Insha 2008

Share this post

Kiswahili Syllabus Form 2

KIDATO CHA KWANZA KIDATO CHA PILI KIDATO CHA TATU KIDATO CHA NNE   KUSIKILIZA NA KUZUNGUMUZA Matamshi bora 1. Silabi tatanishi km pa/ba,sa/sha,la/ra,cha/sha,za/sa n.k 2. Sauti tatanishi k.m b/mb,d/nd,g/ng,n.k 3. Vitate k.m kua/kuwa 4. Vitanza ndimi2. Maamkizi na mazungumzo 3. Ufahamu wa kusikiliza 4. Kusiliza na kudadisi 2. SARUFI NA MATUMIZI YA LUGHA Misingi ya … Read more Kiswahili Syllabus Form 2

Share this post

Kiswahili Syllabus Form 1

KIDATO CHA KWANZA KIDATO CHA PILI KIDATO CHA TATU KIDATO CHA NNE KUSIKILIZA NA KUZUNGUMZA Matamshi bora 1. Kiimbo 2. Shadda 3. Irabu/vokali-/a/,/e/,/i/,/o/,/u/ 4. Konsonanti-/b/,/ch/,/d/,/dh/,/f/,/g/,/gh/,/h/,/j/,/k/ ,/l/,/m/,/n/,/ng/,/ny/,/p/,/r/,/s/,/sh/,/t/,/th/,/v/,/w/,/y/,/z/ 5. Ala za sauti/kutamkia 6. Namna ya kutamka na aina za sauti k.m ghuna,sighuna/hafifu,vipasuo,vikwamizo n.k 7. Silabi 8. Maneno 9. Vitate k.m baba,papa 10. Vitanza ndimi Maamkizi na mazungumuzo … Read more Kiswahili Syllabus Form 1

Share this post

Kiswahili Syllabus Form 4

KIDATO CHA KWANZA KIDATO CHA PILI KIDATO CHA TATU KIDATO CHA NNE KUSIKILIZA NA KUZUNGUMZA Maamkizi na mazungumzo 2. Ufahamu wa kusikiliza 3. Kusikiliza na kudadisi 1. Sifa bainifu za fasihi simulizi na fasihi andishi 2. Muanisho wa fasihi simulizi (i)semi (ii)Masimulizi ya hadithi (iii)Mazungumzo 3. Maigizo kutegemea shabaha na miktadha 4. Ngomezi 5. Ushairi … Read more Kiswahili Syllabus Form 4

Share this post

Sentensi Ambatano Changamano

changamano

Kumekuwa na mjadala mkubwa kuhusu sentensi ambayo ni ambatano lakini ina kishazi tegemezi! Ikumbukwe kuwa sentensi huainishwa kimuundo kwa kuzingatia vishazi. Kimuundo kuna aina tatu za sentensi katika lugha ya Kiswahili Ambatano Changamano Sentensi ambatano changamano  ina vishazi huru viwili au zaidi pamoja na kishazi tegemezi Tazama sentensi ifuatayo Rais aliyechaguliwa anawahutubia wananchi  lakini wote … Read more Sentensi Ambatano Changamano

Share this post

Swali la Dondoo

kigogo

Tamthilia ya Kigogo-Pauline Kea “Ameenda kutafuta kiamshakinywa” a)Eleza muktadha wa dondoo hili. (alama 4) Haya ni maneno ya Sudi kwa Tunu.Wako barazani mwa nyumba ya Sudi.Ni baada ya Pili kuitisha chakula kwani ana njaa. Tunu anataka kujua alikoenda Ashua. (4×1) b) Fafanua umuhimu wa anayerejelewa na kauli hii. (alama 8) Ashua ametumiwa kuonyesha wanawake ambao … Read more Swali la Dondoo

Share this post

Uchanganuzi wa Sentensi Changamano

picha ya kishazi tegemezi

Kielelezo cha Kistari Hii ni mbinu ya kimsingi ya kuchanganua sentensi. Mwanafunzi akielewa mbinu hii vizuri atakuwa na msingi mzuri wa kuchanganua sentensi yoyote kwa kutumia mishale,matawi na jedwali. Sentensi changamano ni sentensi ambayo ina kishazi huru na kishazi tegemezi. Mtahiniwa lazima aweze kutambua mambo haya ili aweze  kutenganisha kundi tenzi na kundi nomino. Leo … Read more Uchanganuzi wa Sentensi Changamano

Share this post

Swali la leo

swali lako

Swali la leo: Ningependa kujua vitabu bora vya kudurusu sarufi,insha na fasihi. ——- Linet Maoni ya mwandishi Ni kweli kuna utata mkubwa katika kutambua vitabu faafu vya kutumia hasa katika somo la Kiswahili. Ifuatayo ni orodha ya vitabu ambavyo huenda vikakufaa. Vitabu hivi vyote vinapatikana Textbookcentre SARUFI Darubini ya Sarufi- Assumpta K. Matei Upeo wa … Read more Swali la leo

Share this post